סעיף 1: נושא ומטרות1. תקנות אלה קובעות את הכללים הנוגעים להגנת אנשים ביחס לעיבוד מידע אישי וכללים הנוגעים לתנועה החופשית של מידע אישי.

2. תקנות אלה מגנות על זכויות ועל חירויות יסוד של אנשים ובמיוחד על זכותם להגנה על מידע אישי.

3. התנועה החופשית של מידע אישי בתוך האיחוד לא תוגבל או תיאסר מסיבות הנוגעות להגנת האנשים ביחס לעיבוד מידע אישי.

« פרק 1: התניות כלליות


ניווט:

« | »