uPressuPress מתמחה באחסון מנוהל של אתרי wordpress, והינה, יחד עם MyNames – רשם הדומיינים הישראלי, חלק מקבוצת דרוביט רייד, מחברות האינטרנט הבולטות בישראל. לצד שירותיות ומקצוענות, החברה מוכרת בזכות חדשנות, יצירתיות והיכולת להנגיש טכנולוגיות מתקדמות לכל אדם. uPress for the community  הינה תחום הפעילות הקהילתי של החברה, המתנהל לצד פעילותה המסחרית, וכשמו כן הוא – פעילות למען הקהילה, למען הציבור הרחב. פרוייקט הנגשתו של הGDPR לשפה העברית, הינה אחד מתוצריו.


ניווט:

« |