סעיף 3: היקף טריטוריאלי1. תקנות אלה חלות על עיבוד מידע אישי בהקשר לפעילויות של בעל שליטה או מעבד שמקום מושבם באיחוד, בין אם העיבוד מתבצע באיחוד ובין אם לאו.

2. תקנות אלה חלות על עיבוד מידע אישי של נושאי מידע המצויים באיחוד, על ידי בעל שליטה או מעבד שמקום מושבם אינו באיחוד, כאשר פעילויות העיבוד נוגעות:

  • (א) להצעת טובין או שירותים לנושאי מידע המצויים באיחוד, בין אם נדרש מהם תשלום ובין אם לאו; או
  • (ב) לניטור התנהגותם, כל עוד התנהגותם מתבצעת בתוך האיחוד.

3. תקנות אלה חלות על עיבוד מידע אישי על ידי בעל שליטה שמקום מושבו אינו באיחוד, אך יושב במקום שבו חל חוק המדינה החברה באיחוד, מכוח חוק בינלאומי פומבי.


ניווט:

« | »