סעיף 2: היקף מהותי1. תקנות אלה חלות על עיבוד מידע אישי באופן מלא או חלקי באמצעים אוטומטיים ועל עיבוד שלא באמצעים אוטומטיים של מידע אישי שנועד להוות חלק ממערכת תיוק.

2. תקנות אלה אינן חלות על עיבוד מידע אישי כדלקמן:

  • (א) במהלך פעילות שאינה כלולה בהיקף חוקי האיחוד;
  • (ב) על ידי המדינות החברות בביצוע פעילויות הכלולות בהיקף פרק 2 לכותר 5 ל-TEU;
  • (ג) על ידי אדם במהלך פעילות אישית או ביתית גרידא;
  • (ד) על ידי רשויות מוסמכות למטרות מניעה, חקירה, איתור או תביעה בגין עבירות פליליות או מימוש ענישה פלילית, לרבות הגנה ומניעת איומים על ביטחון הציבור.


ניווט:

« | »