סעיף 94: ביטול דירקטיבה 95/46/EC1. דירקטיבה 95/46/EC מבוטלת מיום 25 במאי 2018.

2. התייחסויות לדירקטיבה המבוטלת יפורשו כהתייחסויות לתקנות אלה. התייחסויות לישות הפועלת להגנת אינדיבידואלים ביחס לעיבוד מידע אישי שהוקמה בהתאם לסעיף 29 לדירקטיבה 95/46/EC יפורשו כהתייחסויות לוועד האירופי להגנת מידע המוקם בהתאם לתקנות אלה.


ניווט:

« | »