סעיף 95: דירקטיבה 2002/58/ECתקנות אלה לא יטילו על אנשים או ישויות חובות נוספות ביחס לעיבוד בנוגע למתן שירותי תקשורת אלקטרונית הזמינים לציבור ברשתות תקשורת ציבוריות באיחוד ביחס לסוגיות בהן הם כפופים לחובות ספציפיות שמטרתן הזהה מפורטת בדירקטיבה 2002/58/EC.


ניווט:

« | »