סעיף 96: הסכמים קודמיםהסכמים בינלאומיים הנוגעים להעברת מידע אישי למדינות שלישיות או לארגונים בינלאומיים שסיכמו מדינות חברות לפני יום 24 במאי 2016 והמצייתים לחוק איחוד שהיה בתוקף טרם מועד זה, יישארו בתוקף עד לתיקונם, להחלפתם או לביטולם.


ניווט:

« | »