סעיף 98: הצעות חקיקה נוספות של הועדה בתחום הגנת מידעבמידת הצורך תגיש הוועדה הצעות חקיקה כדי לתקן פעולות חוקיות אחרות של האיחוד בדבר הגנת מידע אישי, על מנת להבטיח הגנה אחידה ועקבית של אנשים ביחס לעיבוד. הדבר נוגע במיוחד לכללים בדבר הגנת אנשים ביחס לעיבוד על ידי מוסדות, גופים, משרדים וסוכנויות של האיחוד ולתנועה החופשית של המידע.


ניווט:

« | »