סעיף 10: עיבוד מידע אישי הנוגע להרשעות ולעבירות פליליותמידע הנוגע להרשעות ולעבירות פליליות או לאמצעי אבטחה נלווים בהתאם לסעיף 6(1) יעובד רק תחת הבקרה של רשות רשמית או כאשר העיבוד מורשה בחוק איחוד או מדינה חברה הקובע אמצעי הגנה ראויים על הזכויות ועל החירויות של נושאי מידע. מרשם הרשעות פליליות מקיף יוחזק רק תחת הבקרה של רשות רשמית.


ניווט:

« | »