סעיף 7: תנאים להסכמה1. כאשר עיבוד מבוסס על הסכמה, על בעל השליטה להוכיח שנושא המידע הסכים לעיבוד המידע האישי שלו.

2. אם הסכמת נושא המידע ניתנת במסגרת של הצהרה בכתב הנוגעת גם לסוגיות אחרות, בקשת ההסכמה תוצג באופן הנבדל בבירור מיתר הסוגיות, בנוסח מובן ונגיש ובשפה ברורה ופשוטה. חלק בהצהרה שיפר תקנות אלה לא יהיה מחייב.

3. נושא המידע יהיה רשאי לבטל את הסכמתו בכל עת. חזרה מהסכמה לא תפגע בחוקיות העיבוד המבוסס על הסכמה טרם ביטולה. בטרם מתן הסכמה, נושא המידע ייודע באשר לאפשרות זו. ביטול ההסכמה יהיה פשוט כנתינתה.

4. בהערכת השאלה האם הסכמה ניתנת מרצון, יש להתחשב במיוחד בשאלה האם, בין היתר, ביצוע חוזה, לרבות תנית שירות, מותנה בהסכמה לעיבוד מידע אישי שאינו נחוץ לביצועו.


ניווט:

« | »