סעיף 18: זכות להגבלת עיבוד1. נושא המידע יהיה זכאי להגביל את העיבוד על ידי בעל השליטה באחד או יותר מהמקרים הבאים:

  • (א) נושא המידע מערער על דיוק המידע האישי, למשך פרק זמן המאפשר לבעל השליטה לאמת את דיוק המידע האישי;
  • (ב) העיבוד אינו חוקי ונושא המידע מתנגד למחיקת המידע האישי ומבקש במקומה את הגבלת השימוש בו;
  • (ג) בעל השליטה לא זקוק עוד למידע האישי למטרות העיבוד, אך המידע האישי דרוש לנושא המידע לביסוס תביעה משפטית, להגשתה או להגנה נגדה;
  • (ד) נושא המידע התנגד לעיבוד בהתאם לסעיף 21(1), עד שיוחלט האם הבסיס הלגיטימי של בעל השליטה גובר על זה של נושא המידע.

2. כאשר העיבוד הוגבל בהתאם לפסקה 1, למעט אחסון המידע יעובד המידע האישי רק בהסכמת נושא המידע, או לשם ביסוס תביעה משפטית, הגשתה, התגוננות כנגדה, לשם הגנה על הזכויות של אדם אחר או של ישות אחרת או לטובת אינטרס ציבורי חשוב של האיחוד או של מדינה חברה.

3. נושא מידע שהוגבל העיבוד בעניינו בהתאם לפסקה 1 ידווח על ידי בעל השליטה בטרם ביטול הגבלת העיבוד.


ניווט:

« | »