סעיף 19: החובה ליידע בנוגע לתיקון או למחיקת מידע אישי או להגבלת עיבודבעל השליטה יידע את כל אחד מהנמענים להם גולה המידע האישי באשר לכל תיקון או מחיקה של מידע אישי או הגבלת עיבוד בהתאם לסעיפים 16, 17(1) ו-18, אלא אם הדבר בלתי אפשרי או כרוך במאמץ לא מידתי. לבקשת נושא המידע, בעל השליטה יידע אותו באשר לנמענים אלה.


ניווט:

« | »