סעיף 29: עיבוד בהוראת בעל השליטה או המעבדהמעבד וכל אדם הפועל בהרשאת בעל השליטה או המעבד ומקבל גישה למידע אישי לא יעבדו את המידע אלא בהתאם להוראות בעל השליטה, אלא אם יידרש לכך בחוק איחוד או מדינה חברה.


ניווט:

« | »