סעיף 31: שיתוף פעולה עם רשות הפיקוחלבקשת רשות הפיקוח, בעל השליטה והמעבד, ולפי העניין נציגיהם, ישתפו עימה פעולה בביצוע משימותיה.


ניווט:

« | »