סעיף 44: העיקרון הכללי בנוגע להעברותהעברת מידע אישי המעובד או מיועד לעיבוד לאחר העברה, למדינה שלישית או לארגון בינלאומי תתבצע רק אם, בכפוף ליתר תניות תקנות אלה, בעל השליטה או המעבד מציית לתנאים הקבועים בפרק זה, לרבות להעברות הלאה של מידע אישי מהמדינה השלישית או מהארגון הבינלאומי למדינה שלישית אחרת או לארגון בינלאומי אחר. כל התניות בפרק זה ייושמו על מנת להבטיח שרמת ההגנה המובטחת בתקנות אלה לא תיפגע.


ניווט:

« | »