סעיף 50: שיתוף פעולה בינלאומי להגנת מידע אישיביחס למדינות שלישיות ולארגונים בינלאומיים, הוועדה ורשויות פיקוח ינקטו בצעדים הראויים:

  • (א) לפיתוח מנגנוני שיתוף פעולה בינלאומי על מנת לאפשר אכיפה אפקטיבית של חקיקה בדבר הגנת מידע אישי;
  • (ב) יספקו סיוע בינלאומי הדדי באכיפת חקיקה בדבר הגנת מידע אישי, לרבות ביידוע, בהפניית תלונה, בסיוע בחקירה ובחילופי מידע, בכפוף לאמצעי הגנה הולמים להגנת מידע אישי וזכויות וחירויות יסוד אחרות;
  • (ג) ישלבו בעלי עניין רלוונטיים בדיונים ובפעילויות שנועדו לקידום שיתוף פעולה בינלאומי באכיפת חקיקה בדבר הגנת מידע אישי;
  • (ד) יעודדו החלפת ידע וחומרים בנושאי חקיקה ופרקטיקות קשורות, בסוגית ההגנה על מידע אישי, לרבות אודות סכסוכים משפטיים עם מדינות שלישיות.

ניווט:

« | »