סעיף 51: רשות הפיקוח1. כל אחת מהמדינות החברות תקבע רשות ציבורית עצמאית אחת או יותר שיופקדו על פיקוח ישומן של תקנות אלה, על מנת להגן על זכויות ועל חירויות יסוד ביחס לעיבוד ולאפשר זרימה חופשית של מידע אישי בתוך האיחוד ("רשות פיקוח").

2. כל אחת מרשויות הפיקוח תתרום ליישום העקבי של תקנות אלה ברחבי האיחוד. למטרה זו, רשויות הפיקוח ישתפו פעולה זו עם זו ועם הוועדה בהתאם לפרק 7.

3. כאשר מוקמות במדינה חברה כמה רשויות פיקוח, המדינה החברה תמנה את רשות הפיקוח שתייצג רשויות אלה בוועד ותקבע את המנגנון שיבטיח את ציותן של יתר הרשויות לכללים הנוגעים למנגנון העקביות הנזכר בסעיף 63.

4. כל אחת מהמדינות החברות תיידע את הוועדה באשר לתניות החוק שתאמץ בהתאם לפרק זה, עד ליום 25 במאי 2018, ובלא שיהוי ביחס לכל תיקון עתידי הנוגע להן.


ניווט:

« | »