סעיף 53: חברי רשות הפיקוח1. מדינות חברות יקבעו את רשויות הפיקוח שלהן, שימונו בהליך שקוף על ידי:

–         הפרלמנט;

–         הממשלה;

–         ראש המדינה; או

–         גוף עצמאי שיופקד על המינוי בהתאם לחוק המדינה החברה.

2. כל אחד מהחברים יהיה מוסמך, מנוסה ובעל כישורים, במיוחד בתחום הגנת מידע אישי, כנחוץ להבטחת עמידה בחובותיו ולהפעלת סמכויותיו.

3. חובותיו של חבר יסתיימו בתום כהונתו, בהתפטרותו או בפרישתו הכפויה, בהתאם לחוק המדינה החברה הרלוונטית.

4. חבר יפוטר רק במקרי התנהלות פסולה חמורה או אם אינו עומד עוד בתנאים הנחוצים לעמידה בחובות.


ניווט:

« | »