סעיף 54: כללים להקמת רשות הפיקוח1. כל אחת מהמדינות החברות תקבע בחוק את כל האמור להלן:

  • (א) הקמת כל אחת מרשויות הפיקוח;
  • (ב) ההסמכות ותנאי הכשירות הנחוצים למינוי כחבר בכל אחת מרשויות הפיקוח;
  • (ג) הכללים וההליכים למינוי החבר או החברים בכל אחת מרשויות הפיקוח;
  • (ד) משך כהונת החבר או החברים בכל אחת מרשויות הפיקוח, שלא יקטן מארבע שנים, למעט המינוי הראשון לאחר יום 24 במאי 2016 שעשוי להיות קצר יותר כאשר הדבר נחוץ להגנה על עצמאות רשות הפיקוח בעזרת הליך מינוי מדורג;
  • (ה) האם החבר או החברים בכל אחת מרשויות הפיקוח כשירים למינוי מחדש, ואם כן, לכמה כהונות;
  • (ו) התנאים החלים על חובות החבר או החברים והסגל של כל אחת מרשויות הפיקוח, איסורים על פעולות, על עיסוקים ועל הטבות שאינם תואמים אותן במהלך הכהונה בתפקיד ולאחריה וכללים החלים על סיום העסקה.

2. בהתאם לחוק איחוד או מדינה חברה, החבר או החברים והסגל של כל אחת מרשויות הפיקוח יוכפפו לחובת סודיות מקצועית הן במהלך כהונתם בתפקיד והן לאחריה, ביחס למידע סודי שהובא לידיעתם במהלך ביצוע משימותיהם או הפעלת סמכויותיהם. במהלך כהונתם בתפקיד, חובת הסודיות המקצועית תחול במיוחד על דיווח על ידי אנשים לגבי הפרות תקנות אלה.


ניווט:

« | »