סעיף 63: מנגנון עקביותרשויות הפיקוח ישתפו פעולה זו עם זו, ואם רלוונטי גם עם הוועדה, דרך מנגנון העקביות כמפורט בחלק זה, על מנת לתרום לאחידות בהחלת תקנות אלה ברחבי האיחוד.


ניווט:

« | »