סעיף 69: עצמאות1. הוועד יפעל באופן עצמאי בביצוע משימותיו או בהפעלת סמכויותיו בהתאם לסעיפים 70 ו-71.

2. מבלי לגרוע מבקשות הוועדה הנזכרות בנקודה (ב) לסעיף 70(1) ובסעיף 70(2), בביצוע משימותיו ובהפעלת סמכויותיו הוועד לא יבקש ולא יקבל הוראות מאיש.


ניווט:

« | »