סעיף 72: ההליך1. הוועד יקבל החלטות ברוב רגיל של חבריו, אלא אם נקבע אחרת בתקנות אלה.

2. הוועד יקבע את כללי סדרי הדין ברוב של שני שלישים מחבריו ויקבע את סדרי העבודה.


ניווט:

« | »