סעיף 73: יושב הראש וסגניו1. הוועד יבחר יושב ראש ושני סגני יושב ראש מבין חבריו ברוב רגיל.

2. משך כהונת יושב הראש וסגניו יהיה חמש שנים וניתן יהיה לחדשה פעם אחת.


ניווט:

« | »