סעיף 74: משימות יושב הראש1. יושב הראש יבצע את המשימות הבאות:

  • (א) כינוס אסיפות הוועד והכנת סדר יומן;
  • (ב) העברת החלטות שקיבל הוועד בהתאם לסעיף 65 לרשות הפיקוח המובילה ולרשויות הפיקוח המעורבות;
  • (ג) הבטחת ביצוען במועד של משימות הוועד, במיוחד בנוגע למנגנון העקביות הנזכר בסעיף 63.

2. הוועד יקבע בכללי הליכיו את חלוקת המשימות בין יושב הראש לבין סגניו.


ניווט:

« | »