סעיף 80: ייצוג נושאי מידע על ידי ארגונים1. נושא המידע יהיה זכאי למנות גוף, ארגון או התאחדות ללא כוונת רווח שהוקמו בהתאם לחוק מדינה חברה, שפועלים לטובת הציבור והפעילים בתחום הגנת זכויות וחירויות נושאי המידע ביחס להגנת מידע אישי, להגיש מטעמו את התלונה, להפעיל מטעמו את הזכויות הנזכרות בסעיפים 77, 78 ו-79 ולהפעיל מטעמו את זכות הפיצוי הנזכרת בסעיף 82 בהתאם לקביעת חוק מדינה חברה.

2. מדינות חברות רשאיות לקבוע שגוף, ארגון או התאחדות הנזכרים בפסקה 1 לסעיף זה, ללא תלות בזכות נושא המידע כאמור, זכאים להגיש, באותה מדינה חברה, תלונה לרשות הפיקוח המוסמכת בהתאם לסעיף 77 ולהפעיל את הזכויות הנזכרות בסעיפים 78 ו-79 אם הם סבורים שעיבוד הפר זכויות נושא מידע לפי תקנות אלה.


ניווט:

« | »