סעיף 85: עיבוד וחופש הביטוי והמידע1. מדינות חברות יישבו בחוק את הזכות להגנת מידע אישי בהתאם לתקנות אלה עם הזכות לחיפוש הביטוי והמידע, לרבות עיבוד למטרות עיתונאיות ולמטרות ביטוי אקדמי, אומנותי או ספרותי.

2. לעיבוד המבוצע למטרות עיתונאיות או לשם ביטוי אקדמי, אומנותי או ספרותי, מדינות חברות יקבעו פטורים או חריגים לפרק 2 (עקרונות), לפרק 3 (זכויות נושא המידע), לפרק 4 (בעל שליטה ומעבד), לפרק 5 (העברת מידע אישי למדינות שלישיות או לארגונים בינלאומיים), לפרק 6 (רשויות פיקוח עצמאיות), לפרק 7 (שיתוף פעולה ועקביות) ולפרק 9 (מצבי עיבוד מידע מיוחדים) אם הם נחוצים ליישוב הזכות להגנת מידע אישי עם חופש הביטוי והמידע.

3. כל אחת מהמדינות החברות תיידע את הוועדה באשר להוראות החוק שאימצה בהתאם לפסקה 2, וללא דיחוי באשר לכל עדכון לחוק או תוספת שמשפיעים עליהן.


ניווט:

« | »