סעיף 86: עיבוד והענקת גישה לציבור למסמכים רשמייםרשות ציבורית, גוף ציבורי או גוף פרטי המחזיקים מידע אישי במסמכים רשמיים לשם ביצוע משימה לטובת הציבור, מורשים לגלותו בהתאם לחוק איחוד או מדינה חברה החל עליהם, על מנת ליישב בין גישה ציבורית למסמכים רשמיים לבין הזכות להגנת מידע אישי בהתאם לתקנות אלה.


ניווט:

« | »