סעיף 87: עיבוד מספר הזהותמדינות חברות אף רשאיות לקבוע את התנאים הספציפיים לעיבוד מספר הזהות או מזהה כללי אחר. במקרה זה, השימוש במספר האמור או במזהה כללי אחר ייעשה רק בכפוף לאמצעי ההגנה ההולמים את הזכויות והחירויות של נושא המידע בהתאם לתקנות אלה.


ניווט:

« | »